Zapraszamy do udziału w Konkursie na:
Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2018 Roku oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2018 Roku

 

Zadaniem Konkursu jest nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych służących podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa mieszkańców, celom społecznym i komercyjnym, jak również podniesienia atrakcyjności turystycznej obiektów, a także dekoracji świątecznych.

Konkurs ma na celu promowanie i propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia zarówno w dużych, jak i w małych społecznościach lokalnych oraz przyznanie nagród najlepszym.

Spośród zgłoszeń nadesłanych przez urzędy gmin wiejskich wybrany zostanie również laureat, któremu przyznany zostanie tytuł: Najlepiej Oświetlonej Gminy Wiejskiej 2018 Roku

W tym roku, ze względu na obchody 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, nagrodzimy również najciekawsze rozwiązania oświetleniowe wykorzystujące symbole i barwy narodowe w kategorii „Oświetlenie lub iluminacja obiektu/przestrzeni publicznej związane z obchodami 100-ej rocznicy odzyskania Niepodległości R.P.”

Organizator Konkursu: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego – organizacja non-profit, działająca na rzecz edukacji i popularyzacji dobrych rozwiązań oświetleniowych. Związek zrzesza polskie firmy oświetleniowe i od 15-tu lat aktywnie wspiera ich działalność w kraju i za granicą.

Konkurs organizowany jest pod Patronatem Związku Gmin Wiejskich RP

Materiały do pobrania