Używamy plików cookies do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki (odwiedź witrynę dostawcy Twojej przeglądarki aby dowiedzieć się jak to robić).

Aktualności / Tematyka szkoleń

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu tematykę szkoleń i warsztatów, które towarzyszyć będą Targom ELEKTROTECHNIKA 2018.

Szkolenia skierowane są m.in. dla projektantów instalacji elektrycznych oraz wyższej kadry menadżerskiej odpowiedzialnej za nadzór, wykonawstwo, inwestycje oraz eksploatację instalacji w różnego typu obiektach. Merytorycznie program opracowywany jest wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

 

Ramowy program szkoleń towarzyszących Targom ELEKTROTECHNIKA 2018.

1. Systemy utrzymania i zabezpieczenia budynków

1.1 Bezpieczeństwo ludzi na zewnątrz i wewnątrz budynków
1.2 Redukcja kosztów związanych z utrzymaniem budynków
1.3 Monitorowanie i zabezpieczenie budynku
1.4 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
1.5 Ochrona przeciwpożarowa budynków
1.6 Obowiązkowe kontrole i przeglądy techniczne budynku
1.7 Ubezpieczenie budynków

2. Ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa
2.1  Ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych (nn i Sn)
2.2  Praktyczne aspekty ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej budynków
2.3  Ochrona przeciwporażeniowa w sieci nn
2.4  Pomiary skuteczności ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej

3. Dobór i układanie kabli i przewodów w sieciach nn
3.1 Rodzaje oprzewodowania, systemy prowadzenia
3.2 Dobór oprzewodowania w zależności od czynników zewnętrznych
3.3 Wyznaczanie przekroju kabli i przewodów
3.4 Połączenia elektryczne kabli i przewodów
3.5 Oznaczanie kabli i przewodów
3.6 Zabezpieczenia przewodów i kabli
3.7 Ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia
3.8 Zbliżenie kabli i przewodów do innych instalacji
3.9 Strefy układania kabli i przewodów
 
4. Dobór Zabezpieczeń
4.1 Dobór zabezpieczeń i wielkości nastaw dla rozdzielnic SN w odniesieniu do kablowych i napowietrznych linii SN
4.2 Analizy przypadków złych rozwiązań zabezpieczeń
4.3 Ochrona przeciwporażeniowa w stacjach SN/nn
4.4 Zabezpieczenia elektryczne w instalacjach nn
4.5 Zabezpieczenia elektryczne w instalacjach Sn
4.6 Zabezpieczenia elektryczne i technologiczne maszyn wirujących i transformatorów
4.7 Zabezpieczenia odbiorników nn z elementami półprzewodnikowymi
4.8 Aspekty ekologiczne pracy stacji transformatorowych SN/nn
 
5. Nowe wymagania w odniesieniu do kabli i przewodów i zespołów kablowych

5.1 PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 - dodatkowy obowiązek przekazania użytkownikom
      ostatecznym odpowiedniej informacji, która pozwoli inwestorom łatwiej i szybciej podjąć
      decyzję, jaki wyrób powinien znaleźć zastosowanie w danym budynku
5.2 Przewód jako wyrób budowlany - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
       z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych
       wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

6. Sprawdzanie instalacji elektrycznych po wykonaniu i w trakcie eksploatacji w budynku
6.1 Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych
6.2 Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań
6.3 Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
6.4 Skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania
6.5 Ochrona uzupełniająca
 
7. Opłacalność inwestycji w OZE w obiektach użyteczności publicznej i małych firmach
 
8. Inteligentne Sieci Sn i nn – praktyczne rozwiązana Smart Grid
8.1 Dostępne rozwiązania technologiczne dla energetyki
8.2 Dostępne rozwiązania technologiczne dla przemysłu
8.3 Dostępne rozwiązania technologiczne dla gospodarstw domowych
 
9. Rozwiązania inteligentnego oświetlenia
9.1 Rozwiązania dla miasta
9.2 Innowacyjne rozwiązania dla obiektów użyteczności publicznej
9.3 Inteligentne rozwiązania oświetleniowe w obiektach komercyjnych
9.4 Innowacyjne rozwiązania oświetleniowe w budownictwie mieszkaniowym
 
10. Kompensacja mocy biernej w układach nn – teoria i praktyka
10.1 Zasady projektowania układów i analiza opłacalności inwestycji
10.2 Rozwiązania dla przemysłu
10.3 Rozwiązań dla obiektów komercyjnych i użyteczności publicznej
 
11. Nowoczesne systemy wentylacyjne
11.1 Przegląd systemów wentylacyjnych
11.2 Porównanie kosztów eksploatacji poszczególnych systemów wentylacyjnych
11.3 Wymagania dla wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
11.4 Przewody i kanały wentylacyjne
11.5 Klimatyzacja i wentylacja a bezpieczeństwo pożarowe
11.6 Kontrola urządzeń wentylacyjnych
 
12. Instalacja teletechniczna budynków mieszkalnych
12.1 Wytyczne do projektowania i praktyczne rozwiązania nowoczesnej budynkowej infrastruktury teletechnicznej
12.2 Zintegrowany system zarządzania budynkiem
12.3 Łączność telekomunikacyjna i szerokopasmowa – przegląd najnowszych rozwiązań, praktyczne aspekty przekazu danych i telekomunikacji
 
13. Inteligentny budynek - wytyczne projektowe i rozwiązania
13.1 Rozwiązania dla budynków użyteczności publicznej i obiektów komercyjnych
13.2 Rozwiązania dla przemysłu
13.3 Inteligentny budynek mieszkalny

14. Zasilanie gwarantowane
14.1 Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla systemów zasilania gwarantowanego budynków
14.2 Indywidualne zasilacze UPS
14.3 Centralne zasilacze UPS
14.4 Układy UPS/agregat
14.5 Magazyny energii

15. Narzędzia do projektowania
15.1 Programy do projektowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych
15.2 Aplikacje do multidyscyplinarnego projektowania
15.3 Kosztorysowanie
 
16. Aspekty Prawne
16.1 Prawo budowlane – roboty niewymagające pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia
16.2 Realizacja procesu inwestycyjnego
16.3 Aspekty prawne realizacji projektów
16.4 Relacja projektant-kierownik budowy-inwestor
16.5 Zmiany w prawie budowlanym i przepisach budowlano-technicznych
16.6 Odpowiedzialność projektanta, kierownika budowy, inspektora
16.7 Prawo zamówień publicznychTematyka szkoleń dostepna jest  równieź pod tym linkiem.

Zapraszamy do współpracy!