Używamy plików cookies do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki (odwiedź witrynę dostawcy Twojej przeglądarki aby dowiedzieć się jak to robić).

Aktualności / Tematyka szkoleń

 

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką szkoleń Targów ELEKTROTECHNIKA 2019.

 

Tematyka szkoleń na Targach Elektrotechnika 2019:


1.    Aspekty prawne związane z projektowaniem, odbiorem i nadzorem instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
2.    Uziemienia ochronne w stacjach elektroenergetycznych zasilających sieci niskiego napięcia
3.    Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach wysokiego napięcia
4.    Wymagania prawno-organizacyjne dotyczące badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach wysokiego napięcia
5.    Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
6.    Wytyczne w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej
7.    Procesy odbiorcze w spółkach dystrybucyjnych
8.    Wytyczne standaryzacji stacji transformatorowych wnętrzowych SN/nN w spółkach dystrybucyjnych
9.    Zakres wykonywania kontroli instalacji odbiorczych
10.    Wybrane aspekty projektowania instalacji elektrycznych
11.    Narzędzia do projektowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych
12.    Drukarki 3d
13.    Nowoczesne systemy wentylacyjne
14.    Bezpieczeństwo pożarowe budynków
15.    Ochrona przeciwpożarowa na stacjach paliw
16.    Bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożenia wybuchem (Dyrektywa ATEX 2014/34)
17.    Badanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia, prowadzenie i wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego
18.    Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i liniach niskiego napięcia
19.     Ochrona przeciwprzepięciowa w sieciach niskiego napięcia
20.    Wybrane zagadnienia ochrony odgromowej
21.    Zasilanie gwarantowane w przemyśle, teleinformatyce, transporcie oraz energetyce
22.    Zasady podłączania agregatów prądotwórczych do sieci i instalacji
23.     Problemy związane z jakością energii i kompensacją mocy biernej w sieciach przemysłowych, budynkach biurowych, handlowo-usługowych i obiektach użyteczności publicznej
24.    Dobór przekaźników na potrzeby przemysłu i energetyki
25.    Diagnozowanie urządzeń i instalacji elektrycznych przy zastosowaniu kamer termowizyjnych
26.    Wymagania stawiane obudowom złącz, rozdzielnic i szaf sterowniczych - od projektu i konfiguracji do dokumentacji powykonawczej
27.    Dobór i układanie kabli i przewodów
28.    Systemy prowadzenia przewodów
29.    Urządzenia fotowoltaiki, projektowanie i eksploatacja, dobór zabezpieczeń
30.    Pompy ciepła – zasady doboru, przykładowe rozwiązania, praktyczne wskazówki
31.    Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wymagania dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych
32.    Inteligentny budynek – inteligentne systemy instalacyjne
33.     Instalacja teletechniczna w budynkach wielorodzinnych, projektowanie i eksploatacja
34.    Oświetlenie uliczne w nowoczesnym mieście
35.    Inteligentne systemy oświetleniowe - technologie, sterowanie, oprawy, zasilanie
36.    Human Centric Lighting (HCL) w miejscach pracy – utopia czy przyszłość?
37.    Ochrona przeciwporażeniowa i oświetlenie w obiektach służby zdrowia
38.    Urządzenia antysmogowe i filtry antysmogowe
39.     Elektromobilność w Polskich miastach