Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT objął patronat nad Targami ELEKTROTECHNIKA 2019!

“Inicjatywa Targów oraz organizacja w czasie ich trwania spotkań, seminariów i szkoleń poruszających istotne tematy dotyczące problemów oświetlenia dróg i ulic jest bardzo istotna dla wszystkich uczestników dróg. Tematyka pojazdów elektrycznych także wpisuje się w zakres działań Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, tym bardziej chętniej zabierzemy głos w tej sprawie”. Tak oto argumentuje swoją decyzję, dyrektor Instytutu dr hab.inż. Witold Luty.

Eksperci z Instytutu przeprowadzą dwie prezentacje podczas szkoleń towarzyszących Targom.

Mgr inż. Tomasz Detka, Kierownik Zakładu Elektromobilności PIMOT wygłosi referat nt. „Prawno-techniczne aspekty lokalnych planów elektromobilności”,
Natomiast dr inż. Piotr Wieczorek, Zakład Paliw Płynnych i Biogospodarki PIMOT wygłosi prezentację nt. „Ekologiczne aspekty elektromobilności”.

Zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach!