Specjalna Nagroda w kategorii najlepsza inwestycja elektromobilna, najlepszy produkt elektromobilny, najlepsza strategia elektromobilna.

W Roku 2019 po raz pierwszy zostaną wręczone specjalne nagrody, których celem będzie promocja  najlepszych rozwiązań w zakresie elektromobilności.

Nagroda będzie przyznana w następujących kategoriach:

 • Najlepsza inwestycja elektromobilna roku 2018
 • Najlepszy produkt elektromobilny roku 2018
 • Najlepsza strategia roku 2018

Nagroda będzie przydzielana przez komisję składającą się reprezentantów organizatora targów oraz partnerów konkursu:

 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności

Zgłoszenia w poszczególnych kategoriach mogą być dokonywane przez:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • inwestorów, deweloperów
 • jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa komunalne
 • samorządowe i państwowe instytucje kultury
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe
 • firmy wykonawcze, biura projektowe, indywidualnych projektantów
 • producentów i dystrybutorów pojazdów elektrycznych i ich komponentów
 • producentów i dystrybutorów innych rozwiązań w zakresie elektromobilności
 • organizacje branżowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, organizacje konsumenckie

Zgłoszenia konkursowe powinny być dokonywane na formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszeń należy dokonywać w postaci za pomocą poczty elektronicznej poprzez wysłanie na adres zuzanna.kuhl@agencjasoma.pl Zgłoszenia powinny być opatrzone tytułem „KONKURS ELEKTROMOBILNOŚĆ 2018”.

Termin nadsyłana zgłoszeń upływa 25.02.2019. Karta zgłoszenia po pobrania poniżej.

Wręczenie nagród połączone z prezentacją nagrodzonych rozwiązań nastąpi w trakcie specjalnie zorganizowanej uroczystości w dniu 13 marca 2019 r. w Warszawie w czasie trwania XVII Międzynarodowych Targów Sprzętu Elektrycznego i Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2019.

Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronach internetowych targów i partnerów targów.

Materiały do pobrania