Szkolenia i warsztaty

 

Wystawcy Targów ELEKTROTECHNIKA mają możliwość współprowadzenia szkoleń, warsztatów i seminariów, skierowanych do blisko 2000 specjalistów:

projektantów, posiadających uprawnienia budowlane, osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi, instalatorów oraz przedstawicieli firm wykonawczych, osób odpowiedzialnych za gospodarkę energetyczną na terenie miast i gmin, a także osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na terenie zakładów przemysłowych, terenów kolejowych, obiektów użyteczności publicznej, inwestorów i deweloperów, zarządów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.

Współpraca z takimi organizacjami i stowarzyszeniami jak: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej,Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki gwarantuje dotarcie z ofertą do ponad 40 tysięcy profesjonalistów.

 

Zobacz naszą OFERTĘ.       Sprawdź RAPORT z poprzedniej edycji.

 

Poniżej zamieszczamy tematykę szkoleń, seminariów, warsztatów i spotkań dyskusyjnych w ramach XVIII Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2020

 

Szkolenia i panele dla projektantów, posiadających uprawnienia budowlane, instalatorów i przedstawicieli firm wykonawczych, inwestorów

 

1) Wybrane zagadnienia projektowania sieci i instalacji niskiego i średniego napięcia

Aspekty prawne i techniczne –  ochrona odgromowa, instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem, zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe niskiego napięcia,  prowadzenie tras kablowych

2) Organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Optymalne systemy kompensacji mocy biernej w sieciach niskiego napięcia – wymagania prawno-organizacyjne, urządzenia i sprzęt, odbiór i sprawdzenie urządzeń elektroenergetycznych i sieci

3) Optymalizacja zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w związku z rosnącą konsumpcją energii elektrycznej i ochroną przed złośliwym oprogramowaniem i nieupoważnionym dostępem –  monitorowanie sieci, lokalizacja i naprawa usterek, ograniczanie skutków zwarć, samonaprawianie, inteligentne opomiarowanie

4) Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia. Organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych

5) Inwestuj Świadomie! – praktyczne szkolenie dla inwestorów – zasilanie i monitorowanie budynku, OZE, ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, termoizolacja

6) Nowoczesne instalacje OZE w praktyce – projektowanie, instalacje  (panele PV, instalacje solarne, pompy ciepła, rekuperatory, wiatraki), finasowanie, audyty, zmiany na rynku energii, umowy Power Purchase Agreements (PPA), platformy handlu energią

7) Oświetlenie awaryjne – wymagania dla systemów i opraw, komputerowe wspomaganie projektowania, wybrane zagadnienia przeciwpożarowych wymagań budowlanych i wymagań dla dróg ewakuacyjnych

8) Automatyka budynkowa – budynki mieszkalne, biura oraz obiekty usługowe i handlowe – zalety systemów, osprzęt, rzeczywista redukcja kosztów energii przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu użytkowników, systemy bezpieczeństwa

9) Co nowego w oświetleniu Sesja 1 – wymagania funkcjonalne dla opraw oświetleniowych,  innowacyjne rozwiązania, zaawansowane systemy sterowania

10) OŚWIETLENIE uliczne i iluminacja w Smart City – audyt oświetleniowy, oddziaływanie opraw na sieć zasilającą, sterowanie, konserwacja, oprawy autonomiczne z funkcją zasilania rezerwowego, finansowanie inwestycji oświetlenia drogowego

11) Elektromobilność – Pojazdy elektryczne oraz stacje ładowania w polskich miastach – dyrektywa RAD2, zagadnienia prawne, przeliczanie emisyjności, plany rozwoju elektromobilności, współpraca JST z podmiotami prywatnymi, zarządzanie stacjami ładowania, carsharing: samochody, hulajnogi i skutery

12) Obniżenie kosztów funkcjonowania budynków –  nowelizacja ustaw i rozporządzeń dotyczących efektywności energetycznej budynków, optymalizacja automatyki budynkowej HVAC, finansowanie, regulaminy umieszczania stacji ładowania samochodów elektrycznych w budynkach mieszkalnych, sharing stacji ładowania

13) Budynkowa instalacja teletechniczna i infrastruktura teletechniczna – nowoczesne technologie w budynkowych instalacjach teletechnicznych w tym telemedycyna i teleopieka

Wręczenie nagród w Konkursie na nowoczesną instalację teletechniczną – Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną

14) Wybrane zagadnienia prawne i techniczne z zakresu wiedzy projektanta, inspektora nadzoru i kierownika robót na podstawie orzecznictwa sądowego

15) Zasilanie sieci nn w normalnych warunkach pracy i w sytuacjach awaryjnych –

zasilanie awaryjne, eksploatacja agregatów prądotwórczych, optymalne systemy kompensacji mocy biernej, magazyny energii

16) Co nowego w oświetleniu sesja 2 – wymagania, sprzęt, systemy sterowania – efektywność energetyczna instalacji oświetleniowych i jego elementów, wymagania fotobiologiczne dla opraw oświetleniowych, innowacyjne rozwiązania, nowości w systemach zasilania i sterowania, zakres badań dla systemu EPREL

17) Obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa – obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa (raportowanie do września 2021), optymalizacja automatyki budynkowej w obiektach przemysłowych, źródła finansowania

 

Szkolenia i panele dla władz samorządowych, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości

 

1) OŚWIETLENIE uliczne i iluminacja w Smart City

Szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Wręczenie nagród w Konkursie na najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2019 roku oraz w Konkursie na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2019 roku

2) Elektromobilność – Pojazdy elektryczne oraz stacje ładowania w polskich miastach – dyrektywa RAD2, zagadnienia prawne, przeliczanie emisyjności, plany rozwoju elektromobilności, współpraca JST z podmiotami prywatnymi, zarządzanie stacjami ładowania, carsharing: samochody, hulajnogi i skutery

3) Automatyka budynkowa – budynki mieszkalne, biura oraz obiekty usługowe i handlowe – zalety systemów, osprzęt, rzeczywista redukcja kosztów energii przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu użytkowników, systemy bezpieczeństwa

4) Inwestuj Świadomie! – praktyczne szkolenie dla inwestorów – zasilanie budynku, monitorowanie budynku, OZE, ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, termoizolacja

5) Obniżenie kosztów funkcjonowania budynków –  nowelizacja ustaw i rozporządzeń dotyczących efektywności energetycznej budynków, optymalizacja automatyki budynkowej HVAC, finansowanie , regulaminy umieszczania stacji ładowania samochodów elektrycznych w budynkach mieszkalnych, sharing stacji ładowania

6) Budynkowa instalacja teletechniczna i infrastruktura teletechniczna – nowoczesne technologie w budynkowych instalacjach teletechnicznych, w tym telemedycyna i teleopieka

Wręczenie nagród w Konkursie na nowoczesną instalację teletechniczną – Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną

 

Szkolenia i panele dla architektów i projektantów

 

1) Jak urządzić sklep, który sprzedaje – szkolenie dr Marka Borowińskiego

2) 6 sesji warsztatów komputerowych BIM z zakresu:
projektowania instalacji, monitorowania instalacji, BMS, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, kalkulacji i kosztorysowania, symulacji procesu budowy, integracji projektów branżowych, zarządzania procesem projektowym, praktycznych aspektów  wykorzystania różnych materiałów, obliczania współczynników efektywności, studia przypadków

Sesja 1: Biurowiec – instalacje elektryczne i oświetleniowe, BMS, stacje ładowania

Sesja 2: Biurowiec – grzanie, chłodzenie, wentylacja, klimatyzacja, monitoring jakości powietrza

Sesja 3: Dom jednorodzinny – ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory

Sesja 4: Budownictwo mieszkaniowe – instalacje teletechniczne, rozdzielnice teletechniczne, oświetlenie sztuczne i dzienne

Sesja 5: Budownictwo mieszkaniowe – Symulacja procesu budowy, współpraca międzybranżowa

Sesja 6: Biurowiec –  Fasady / Dachy Forma Budynku, Komfort Cieplny

3) Kryteria środowiskowe w konkursach architektonicznych

4) Co nowego w oświetleniu – wymagania funkcjonalne dla opraw oświetleniowych,  innowacyjne rozwiązania, zaawansowane systemy sterowania

5) Oświetlenie awaryjne – wymagania dla systemów i opraw, komputerowe wspomaganie projektowania, wybrane zagadnienia przeciwpożarowych wymagań budowlanych i dla dróg ewakuacyjnych

6) Budynkowa instalacja teletechniczna i infrastruktura teletechniczna – nowoczesne technologie w budynkowych instalacjach teletechnicznych w tym telemedycyna i teleopieka
Wręczenie nagród w Konkursie na nowoczesną instalację teletechniczną – Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną

7) Nowoczesne instalacje OZE w praktyce – projektowanie, instalacje  (panele PV, instalacje solarne, pompy ciepła, rekuperatory, wiatraki), finasowanie, audyty, zmiany na rynku energii, umowy Power Purchase Agreements (PPA), platformy handlu energią

8) Automatyka budynkowa – budynki mieszkalne, biura oraz obiekty usługowe i handlowe – zalety systemów, osprzęt, rzeczywista redukcja kosztów energii przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu użytkowników, systemy bezpieczeństwa