Szkolenia i warsztaty

Targom Elektrotechnika towarzyszy cykl  szkoleń i specjalistycznych warsztatów, organizowanych przy współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

 

Szkolenia skierowane są do szerokiego kręgu odbiorców związanych z energetyką, budownictwem i przemysłem oraz do Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Poniżej prezentujemy tematykę szkoleń, które towarzyszą 20. Międzynarodowym Targom Elektrotechnika.

Tematyka Szkoleń, Warsztatów i Konferencji na Targach ELEKTROTECHNIKA 2023

 • Elektroenergetyczne linie kablowe nn i Sn
 • Wybrane zagadnienia z zakresu wymagań, projektowania, wykonawstwa
 • Wybrane zagadnienia projektowania i wykonywania linii napowietrznych nn i Sn
 • Prace pod napięciem
 • Taryfy, taryfy dynamiczne
 • Stacje transformatorowe Sn/nn- dobór stacji, lokalizacja i eksploatacja na terenach miejskich
 • Co nowego w rozdzielnicach – wybrane zagadnienia z zakresu projektowania i konfigurowania rozdzielnic niskiego napięcia w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej; lokalizacja rozdzielnic
 • Monitorowanie zużycia energii – opomiarowanie, analiza jakości, zarządzanie
 • Układy zasilania awaryjnego i gwarantowanego w obiektach o różnym charakterze i przeznaczeniu; rozwiązania dla odbiorów o znaczeniu krytycznym
 • Kompensacja mocy biernej – jak sprawdzić czy płacimy za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej i za pobór energii biernej pojemnościowej, skutecznai prawidłowo dobrana kompensacja
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków
 • Dobór i eksploatacja urządzeń elektrycznych do pracy w atmosferze wybuchowej
 • OZE w roku 2023 – przegląd najnowszych rozwiązań, opłacalność fotowoltaiki po zmianach obowiązujących od 1 kwietnia 2022, magazyny energii; mikrokogeneracja; wymagania i zalecenia podczas prac związanych z użytkowaniem instalacji fotowoltaicznych
 • Budownictwo elektroenergetyczne w świetle prawa budowlanego – najistotniejsze zmiany istotne dla projektanta i inspektora nadzoru z komentarzem
 • Skuteczna instalacja odgromowa – kompendium wiedzy dla projektanta, inspektora nadzoru i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie różnego rodzaju budynków i ich wyposażenie. Szkolenie organizowane jest pod patronatem i we współpracy z Polskim Komitetem Ochrony Odgromowej SEP
 • Obniżenie kosztów funkcjonowania budynków o różnym przeznaczeniu i charakterze. Szkolenie organizowane pod patronatem i we współpracy z Narodową Agencją Poszanowania Energii i Fundacją Poszanowania Energii
 • Nowoczesny sprzęt oświetleniowy wymagania, rozwiązania, badania – kompendium wiedzy dla projektanta, instalatora, sprzedawcy i producenta
 • Nowoczesne rozwiązania do budowy i modernizacji sieci teletechnicznej, – nowoczesne rozwiązania teletechniczne umożliwiające dostęp do internetu, projektowanie i budowa systemów telewizji satelitarnej i naziemnej oraz systemów umożliwiających skuteczną ochronę mienia, monitoring wizyjny CCTV, identyfikację oraz kontrolę dostępu na potrzeby odbiorców zbiorowych, instytucjonalnych i indywidualnych. Szkolenie organizowane pod patronatem i we współpracy z Polską Izbą Radiodyfuzji Cyfrowej i Stowarzyszeniem Teletechników Polskich XXI
 • ŚWIATŁO I ELEKTROTECHNIKA DLA SAMORZĄDÓW – Spotkanie przedstawicieli władz samorządowych organizowane pod patronatem i we współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich RP i ze Związkiem Miast Polskich
 • Dzień Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa