Zamiany w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

Czy pamiętacie, że od 1 stycznia 2018 wprowadzone zostały istotne zmiany w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

Jedną z ważniejszych zmian jest zmiana definicji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która obecnie nie odwołuje się już do załącznika nr 6 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, lecz do załącznika nr 1 Ustawy.

Bardziej szczegółowe informacje znajdziecie na stronie AURAEKO

http://www.auraeko.pl/images/strona/akty_prawne/aktualizacja%2021.05.2018/Ustawa%20z%20dnia%2020%20lipca%202018%20r.%20o%20zmianie%20ustawy%20o%20odpadach%20oraz%20niektórych%20innych%20ustaw.pdf