Dzielimy się wiedzą i wspieramy efektywność energetyczną. Szkolenia z udziałem ekspertów Narodowej Agencji Poszanowania Energii i Fundacji Poszanowania Energii

 

Obniżenie kosztów funkcjonowania budynków i Obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, to dwa szkolenia organizowane przy współpracy z Fundacją Poszanowania Energii, towarzyszące Targom Elektrotechnika 2020.

Poniżej przedstawiamy program oraz sylwetki ekspertów, prowadzących prezentacje szkoleniowe.

Obniżenie kosztów funkcjonowania budynków; 6 lutego 2020

Sala: E nad halą 4

10.00 – 11.00 Nowelizacja ustaw i rozporządzeń dotyczących efektywności energetycznej
budynków – dr inż. Jerzy Kwiatkowski
11.00 – 12.00 Optymalizacja automatyki budynkowej HVAC – Bartosz Marciniak, Promar
12.00 – 13.30 przerwa
13.30 – 15.00 Przegląd energetyczny jako narzędzie do obniżenia kosztów funkcjonowania budynku – dr inż. Paweł Kędzierski

Obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa; 7 lutego 2020

Sala: E nad halą 4

10.00 – 11.30 Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa (raportowanie do września 2021), alternatywa ISO 50001 – mgr inż. Marek Amrozy
11.30 – 12.30 Optymalizacja pracy instalacji energetycznych i wodnych w zakładach przemysłowych – Bartosz Marciniak, Promar
12.30 – 14.00 przerwa
14.00 – 15.30 Przykłady działań optymalizacyjnych (odzysk ciepła, kogeneracja, odnawialne źródła
energii) – dr inż. Adrian Trząski

Zapraszamy do udziału w szkoleniach. Zapisy ruszą już wkrótce!

Pełny program szkoleń towarzyszących Targom Elektrotechnika TUTAJ.

 

Zobacz naszą OFERTĘ.       Sprawdź RAPORT z poprzedniej edycji.

 

mgr inż. Marek Amrozy

Ekspert Narodowej Agencji Poszanowania Energii, kierownik działu Efektywności Energetycznej. Rekomendowany audytor Zrzeszenia Audytorów Energetycznych w zakresie audytów w trybie Ustawy Termomodernizacyjnej oraz audytów energetycznych przedsiębiorstw. Autor lub współautor ponad 500 audytów energetycznych budynków, sieci ciepłowniczych, źródeł ciepła (w tym odnawialnych) oraz obiektów przemysłowych. Autor kilkudziesięciu koncepcji przedprojektowych odnawialnych źródeł energii. Koordynator weryfikacji kilkuset inwestycji zrealizowanych w przedsiębiorstwach w zakresie efektywności energetycznej. Konsultant doradzający przedsiębiorstwom w zakresie poprawy efektywności energetycznej w ramach projektów finansowanych przez PARP, Central Europe Programme, Intelligent Energy Europe, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank. Członek Komitetu Technicznego 211 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

dr inż. Paweł Kędzierski

Starszy wykładowca na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ukończył Wydział Inżynierii Środowiska na PW oraz Wydział Zarządzania na UW, współpracuje z Narodową Agencją Poszanowania Energii, Fundacją Poszanowania Energii oraz Polskim Centrum Akredytacji. Zajmuje się racjonalizacją użytkowania energii w budynkach, źródłach  ciepła i sieciach ciepłowniczych, auditingiem energetycznym oraz akredytacją i nadzorem laboratoriów badawczych. Prowadzi zajęcia z wymiany ciepła, ogrzewnictwa, procesów projektowych w ciepłownictwie, ogrzewnictwie i wentylacji oraz szkolenia z zakresu oceny energetycznej budynków. Rekomendowany audytor Zrzeszenia Audytorów Energetycznych w zakresie audytów w trybie Ustawy Termomodernizacyjnej.

dr inż. Jerzy Kwiatkowski

Kieruje działem analiz energetycznych i certyfikacji BREEAM w Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. oraz jest ekspertem w Fundacji Poszanowania Energii w zakresie ocen środowiskowych budynków i alternatywnych źródeł energii. Posiada uprawnienia do wykonywania ocen środowiskowych BREEAM oraz jest akredytowanym specjalistą BREEAM AP. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, oraz Centrum Nauk Termicznych w Narodowym Instytucie Nauk Stosowanych w Lyonie, we Francji. Ekspert w zakresie efektywności energetycznej budynków, systemów HVAC i źródeł energii (w tym OZE) w budynkach oraz analiz wpływu budynków na środowisko oraz ocen projektów budowlanych pod względem zastosowanych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.

dr inż. Adrian Trząski

Adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz ekspert Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Specjalista ds. efektywności energetycznej budynków, procesów technologicznych oraz źródeł energii. Autor i współautor audytów energetycznych budynków, audytów energetycznych przedsiębiorstw oraz analiz w zakresie efektywności energetycznej. Weryfikator przedsięwzięć w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw, dofinansowanych przez EIB (PolSEFF, PolSEFF 2, Green Initiative). Konsultant doradzający przedsiębiorstwom w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Prowadzi zajęcia z wymiany ciepła, termodynamiki, procesów projektowych w ciepłownictwie, ogrzewnictwie i wentylacji, alternatywnych źródeł energii oraz szkolenia z zakresu oceny energetycznej budynków.