Firma SONEL S.A. – polski producent wysokiej klasy mierników i urządzeń pomiarowych, zaprasza na warsztaty pomiarowe na targach ELEKTROTECHNIKA 2019.

 

XVII Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2019
13–15 marca 2019, Warszawa, EXPO XXI ul. Prądzyńskiego 12/14

 

Warsztaty będą się odbywały, w małych grupach, na stosiku wystawienniczym firmy SONEL.

Stoisko B10, hala nr 4.

Warsztaty są BEZPŁATNE.

Szczegółowy opis każdego szkolenia oraz godziny warsztatów, poniżej.

1. Badania ochronne instalacji elektrycznej miernikami rodziny MPI

Zakres warsztatów:
· Pomiar impedancji pętli zwarcia
· Pomiar rezystancji izolacji
· Sprawdzenie wyłącznika różnicowoprądowego
· Sprawdzenie ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
· Pomiar rezystancji uziemienia

 • Dbasz o bezpieczeństwo i niezawodność instalacji elektrycznej? – Jednym urządzeniem wykonasz wszystkie pomiary z zakresu pomiarów ochrony przeciwporażeniowej oraz przeprowadzisz podstawową diagnostykę jakości energii poprzez wbudowany trójfazowy rejestrator parametrów zasilania.
 • Chcesz zaoszczędzić swój czas podczas pomiarów? – Funkcja pomiarów automatycznych oraz szybki pomiar pętli zwarcia z wyłącznikiem RCD bez wyzwalania zwiększy wydajność Twojej pracy.
 • Zastanawiasz się ile tracisz z tytułu złej jakości energii? – Wykonaj szybką diagnozę potencjalnych oszczędności. Wbudowany kalkulator strat energii umożliwi w prosty sposób oszacowanie przewidywanych kosztów z tytułu złej jakości zasilania.
 • Zauważyłeś częste awarie urządzeń lub podwyższoną temperaturę przewodów? – Sprawdź błyskawicznie w trybie odczytów bieżących asymetrię sieci oraz zawartość harmonicznych w prądzie i napięciu. Wbudowany trójfazowy rejestrator parametrów zasilania umożliwi wykreślenie odpowiednich przebiegów na dużym kolorowym panelu dotykowym.

2. Analiza jakości zasilania w instalacjach elektrycznych analizatorami rodziny PQM

Zakres warsztatów:
· Konfiguracja analizatora
· Podgląd parametrów sieci w czasie rzeczywistym
· Rejestracja danych
· Odczyt danych z rejestratora
· Analiza zarejestrowanych danych

 • Ponosisz koszty z powodu wyłączeń awaryjnych? – Zastosuj analizator Sonel i znajdź przyczyny zapadów i przerw w zasilaniu. Wygeneruj raport na zgodność polskim Rozporządzeniem Systemowym.
 • Chcesz zwiększyć efektywność energetyczną? – Zoptymalizuj procesy produkcyjne na podstawie pomiarów mocy wykonanych analizatorami.
 • Boisz się podwyżek cen energii elektrycznej? – Użyj dowolnego analizatora PQM i zmierz pobór energii urządzeń, a następnie wybierz najkorzystniejszą taryfę.
 • Psują Ci się różne urządzenia elektryczne bez przyczyny? – Zdiagnozuj jakość zasilania pod kątem harmonicznych, transjentów i innych anomalii. Zapobiegaj uszkodzeniom znając i eliminując przyczyny na wczesnym etapie degradacji urządzeń.

3. Badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych testerami rodziny PAT

Zakres warsztatów:
· Pomiar rezystancji przewodu ochronnego
· Pomiar rezystancji izolacji
· Pomiar czasu zadziałania wyłączników PRCD
· Pomiar prądów upływu
· Test przewodu IEC

 • Chcesz podnieść bezpieczeństwo pracowników i zaoszczędzić na wymianie sprzętu? – Sprawdzaj stan bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych w twojej firmie. Wyłapuj usterki przed awarią, popraw bezpieczeństwo pracowników, twórz automatycznie dokumentację i zapewnij sobie spokój.

4. Badania termowizyjne, praktyczne wskazówki przydatne dla użytkowników

Zakres warsztatów:
· Analiza wpływu emisyjności obiektu na wynik pomiaru
· Analiza wpływu rozdzielczości termicznej kamery na ocenę wyniku pomiaru
· Analiza wpływu wartości temperatury otoczenia na wynik pomiaru

 • Chcesz zapewnić bezpieczną eksploatację urządzeń i instalacji? – Monitoruj rozkład temperatury obiektów szybko i bezpiecznie.
 • Chcesz uniknąć nieprzewidzianych przerw w funkcjonowaniu firmy? – Dokonuj systematycznych przeglądów termowizyjnych.

PLAN WARSZTATÓW

13.03

11.00    Badania ochronne instalacji elektrycznej miernikami rodziny MPI

11.00    Analiza jakości zasilania w instalacjach elektrycznych analizatorami rodziny PQM

13.00    Badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych testerami rodziny PAT

13:00    Badania termowizyjne, praktyczne wskazówki przydatne dla użytkowników

15.00    Badania ochronne instalacji elektrycznej miernikami rodziny MPI

15.00    Analiza jakości zasilania w instalacjach elektrycznych analizatorami rodziny PQM

14.03

11.00     Badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych testerami rodziny PAT

11.00    Badania termowizyjne, praktyczne wskazówki przydatne dla użytkowników

13.00    Badania ochronne instalacji elektrycznej miernikami rodziny MPI

13.00    Analiza jakości zasilania w instalacjach elektrycznych analizatorami rodziny PQM

15.00    Badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych testerami rodziny PAT

15.00    Badania termowizyjne, praktyczne wskazówki przydatne dla użytkowników

15.03

11.00     Badania ochronne instalacji elektrycznej miernikami rodziny MPI

11.00    Analiza jakości zasilania w instalacjach elektrycznych analizatorami rodziny PQM

13.00    Badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych testerami rodziny PAT

13.00    Badania termowizyjne, praktyczne wskazówki przydatne dla użytkowników

 

ZAPISY

Zapisy przyjmujemy drogą mailową na adres: elzbieta.dajer@agencjasoma.pl
Prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz wskazanie daty i godziny warsztatu.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!