Ogłaszamy nową, 21 edycję Konkursu na
Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2019 Roku oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2019 Roku

 

Zadaniem Konkursu jest nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych służących podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa mieszkańców, celom społecznym i komercyjnym, jak również podniesienia atrakcyjności turystycznej obiektów, a także dekoracji świątecznych.

Konkurs ma na celu promowanie i propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia zarówno w dużych, jak i w małych społecznościach lokalnych oraz przyznanie nagród najlepszym.

Zgłoszenia za pośrednictwem FORMULARZA przyjmujemy do dnia 31 października br. Szczegóły: Regulamin Konkursu.

Wszelkie pytania dot. Konkursu prosimy kierować na adres: biuro@pzpo.pl lub tel. 22/ 843-20-19.

 

Organizator Konkursu: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego – organizacja non-profit, działająca na rzecz edukacji i popularyzacji dobrych rozwiązań oświetleniowych. Związek zrzesza polskie firmy oświetleniowe i od 15-tu lat aktywnie wspiera ich działalność w kraju i za granicą.

Konkurs organizowany jest pod Patronatem Związku Gmin Wiejskich RP

Materiały do pobrania