Polska Agencja Inwestycji i Handlu objęła patronatem 20. Międzynarodowe Targi Elektrotechnika

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu objęła swoim patronatem Targi Elektrotechnika jako wydarzenie sprzyjające promocji inwestycji i promocji eksportu firm polskich branży elektrotechnicznej, teletechnicznej, oświetleniowej i OZE. Targi Elektrotechnika to przedsięwzięcie mające na celu inicjowanie kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i partnerami zagranicznymi. W rezultacie zaowocuje to zwiększeniem dynamiki kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi oraz wzrostem inwestycji zagranicznych w Polsce i polskich za granicą – czytamy w uzasadnieniu.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów.

PAIH działa na rzecz promocji polskiej gospodarki. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na między­narodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz polską myśl technologiczną. Pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski i realizację polskich inwestycji w kraju.

 

Dziękujemy za zaufanie. Jesteśmy zaszczyceni współpracą!