Osobowość Roku

Kategoria NAUKA

 

21 marca br. w siedzibie Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego wręczono nagrodę Osobowość Roku w kategorii NAUKA. Tytułem Osobowości Roku w tej kategorii został uhonorowany Pan Krzysztof Perlicki. 

 

Pan Krzysztof Perlicki, z przyczyn niezależnych, nie mógł być obecny na oficjalnej uroczystości, która towarzyszyła 29. Targom Światło i 19. Targom Elektrotechnika. 

Przekazanie nagrody odbyło się w przełożonym terminie. Spotkanie poprowadził Pan Marek Orłowski, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, któremu towarzyszył prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, przewodniczący Kapituły Konkursowej oraz Pan Marek Ziółkowski, Prezes Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI.

 

Pan Prof. dr hab. inż. Krzysztof Perlicki zatrudniony jest w Politechnice Warszawskiej na stanowisku profesora uczelni. Pracuje w Instytucie Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od września 2020 roku sprawuje funkcję prodziekana ds. ogólnych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Jest członkiem Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz członkiem Prezydium Rady Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji.

Aktywność zawodowa Pana Krzysztofa Perlickiego związana jest
z systemami i sieciami telekomunikacyjnymi oraz techniką światłowodową. Jego prace badawcze oraz działalność dydaktyczna na rzecz kształcenia kadry technicznej koncentruje się na projektowaniu, budowie i eksploatacji szerokopasmowych sieci światłowodowych, w szczególności w odniesieniu do rozwiązań sieci dostępowych
i transportowych.

Gratulujemy!