Normy SEP w praktyce projektowo-budowlanej. Zaproszenie do dyskusji.

100 rocznica utworzenia i działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich- -historia i proces tworzenia norm i przepisów.

15 marca 2019, godzina 9:30, sala A

EXPO XXI, ul.Prądzyńskiego 12/14

 

Pod dyskusję poddane zostaną zasadniczo 3 Normy , które mają największe zastosowanie w praktyce projektowo-budowlanej i najczęściej są przywoływane w dokumentacjach związanych z realizacją inwestycji.

Należą do nich normy ; N SEP-E-0002, N SEP-E-004 , N SEP-E-007, ale dyskusja może dotyczyć innych norm, jeżeli czas na to pozwoli. Na pewno tematy będą zbierane do późniejszej odpowiedzi lub dyskusji czy aktualizacji.

Szkolenie będą prowadzić dr inż. Adam Rynkowski – przewodniczący Rady Normalizacyjnej SEP i dr inż. Henryk Boryń– przewodniczący Centralnej Komisji Norm i Przepisów SEP. Uczestnicy są zachęcani do wystąpień i prezentowania własnych opinii.

Poniżej przedstawiono wykaz Norm SEP przedstawionych do dyskusji podstawowej.

Tytuły norm SEP do dyskusji podstawowej

a. P SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.
b. N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
c. N SEP-E-007. Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień.

 

Autorzy zachęcają zainteresowanych do wysyłania pytań lub tematów, które mogłyby być poruszone na forum, a potem ujęte w harmonogramie aktualizacyjnym SEP.

(adamrynkowski.bmc@gmail.com , hboryn@wp.pl )