Światło i Elektrotechnika dla samorządów – spotkanie przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego

 

Spotkanie poświęcone będzie gospodarce energetycznej w zakresie oświetlenia, OZE i elektromobilności na terenie miast i gmin. Termin: 19 maja 2021 roku.

 

Inicjatywa zorganizowania wydarzenia wyszła ze środowiska jednostek samorządu terytorialnego, które chcą pozyskać niezbędną wiedzę, jak również informacje potrzebne do przeprowadzenia planowanych inwestycji, a jest w tym zakresie do zrobienia bardzo wiele. Ponad 70% polskich miast i miasteczek planuje inwestycje z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego. Przyspieszenie działań w tym kierunku spowodowane jest nie tylko wysokimi kosztami, ale też przewidywanym znacznym wzrostem cen energii.

Spotkania zorganizowane są we współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

Sprawdź szczegóły spotkania

 

Zakres tematyczny:

  • oświetlenie zewnętrzne i oświetlenie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych
  • oświetlenie wewnętrzne obiektów zarządzanych przez JST
  • poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  • wykorzystanie wykorzystanie IoT (Internet of things, czyli Internet rzeczy) na terenie aglomeracji miejskich oraz zurbanizowanych obszarach wiejskich z uwzględnieniem rozwiązań nie tylko z zakresu zarządzania energooszczędnym oświetleniem LED, ale i zarządzania miejscami parkingowymi, odbiorem odpadów, opomiarowaniem zużycia energii elektrycznej i wody, zbieraniem danych o zanieczyszczeniu powietrza, intensywności ruchu itp.,
  • wykorzystanie pojazdów elektrycznych wraz z budową i eksploatacją stacji oraz punktów do ładowania

  

Spotkania będą obejmowały zarówno część plenarną jak i część szkoleniową w mniejszych grupach oraz wspólną galę wręczenia nagród w konkursie Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2020 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020 Roku.

Spotkania szkoleniowe jak i spotkanie plenarne będą miały charakter merytoryczny i obok prezentacji teoretycznych połączone będą z pokazami interaktywnymi na terenie targowym. Na ternie targowym wydzielona zostanie dodatkowo specjalna strefa oświetlenia terenów publicznych.

Spotkania skierowane będą zarówno do przedstawicieli władz samorządowych, jak i osób zatrudnionych w wydziałach inwestycji, eksploatacji, konserwacji oraz zakładach komunalnych.