Strefa Innowacji i Wynalazków

 

W ramach najbardziej wyjątkowego wydarzenia branżowego w 2022 roku

19. Targi ELEKTROTECHNIKA 2022,
29. Targi ŚWIATŁO 2022

 

Równolegle odbędą się 26. Targi AUTOMATICON 2022.

 

Patronat Branżowy nas Strefą Innowacji i Wynalazków sprawuje Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej 

 

Celem tego przedsięwzięcia jest komercjalizacja wynalazków i transfer innowacyjnych technologii na potrzeby różnych gałęzi gospodarki – od przemysłu do medycyny.

Strefa obejmuje:

  • Konkurs wynalazków oraz rozwiązań innowacyjnych, w którym niezależna komisja przyzna nagrody i wyróżnienia
  • Konferencję Innowacje i wynalazki dla przemysłu i biznesu 2021, której audytorium złożone będzie z inwestorów oraz przedstawicieli przemysłu i instytucji wspierających biznes i innowacyjność
  • Spotkania z inwestorami, przedstawicielami przemysłu, decydentami oraz władzami samorządów
  • Prezentację wynalazków na stoiskach oraz na konferencji naukowej

     

Strefa skierowana jest do:

  • jednostek i instytutów naukowych oraz Centrów Transferu Technologii
  • start-upów i spin-offów
  • wynalazców oraz innowatorów
  • inwestorów, funduszy inwestycyjnych, aniołów biznesu
  • inkubatorów, centrów badawczo-rozwojowym, jednostek otoczenia biznesu
  • wszystkich podmiotów wspierających innowacje

Wystawcy Strefy mogą prezentować zarówno wyroby i technologie zaawansowane w procesie badawczo-wdrożeniowym, jak też już gotowe do wdrożenia i komercjalizacji.

Uczestnikom Strefy gwarantujemy szeroką obecność medialną i promocję w ramach promocji Strefy i Targów.

Gwarantujemy preferencyjne warunki uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Spotkajmy się w Warszawie 26-28 stycznia 2022 r.!

Kontakt:

Konrad Mirowski, konrad.mirowski@gencjasoma.pl, 572-326-649