Strefa instalacji odgromowych i przeciwprzepięciowych

Strefa instalacji odgromowych i przeciwprzepięciowych

Specjalna, wydzielona powierzchnia na targach, w ramach której zlokalizowane zostaną stoiska firmowe oraz strefa pokazowa, na której specjaliści z Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP będą przeprowadzali testy/pokazy/próby prądem udarowym przy użyciu generatora.

Patronat nad strefą i szkoleniem sprawuje Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP.

Prezentacja w ramach strefy obejmować będzie:

 • urządzenia i systemy ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej na potrzeby instalacji zasilających, teleinformatycznych, przesyłu danych, automatyki przemysłowej i fotowoltaiki
 • systemy uziemień, wyrównywania potencjałów, zwodów, przewodów odprowadzających i połączeń,
 • iskierniki ochronne i separacyjne
 • akcesoria i osprzęt instalacyjny
 • kleje i uszczelniacze, zabezpieczenia antykorozyjne
 • urządzenia pomiarowe

Strefie instalacji odgromowych i przeciwprzepięciowych towarzyszy dwudniowe szkolenie:

Skuteczna instalacja odgromowa – kompendium wiedzy dla projektanta, inspektora nadzoru i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie różnego rodzaju budynków i ich wyposażenia


Szkolenie organizowane jest pod patronatem i we współpracy z Polskim Komitetem Ochrony Odgromowej SEP.

Każdy z wystawców strefy, w ramach opłaty targowej, może poprowadzić prezentację firmową w trakcie szkolenia.

 

Zapraszamy do współpracy!

Prezentacja w ramach Strefy gwarantuje Państwu dotarcie do odwiedzających branżystów:

 • osób wykonujących projekty instalacji:
  • elektrycznych,
  • elektroenergetycznych,
  • teletechnicznych
 • osób sprawujące samodzielne funkcje techniczne
 • przedstawicieli firm energetycznych
 • instalatorów i przedstawicieli firm wykonawczych
 • osób sprawujących nadzór i kontrolę techniczną nad urządzeniami elektrycznymi w przedsiębiorstwach
 • przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • przedstawicieli władz samorządowych,
 • kadry zarządzającej w zakładach przemysłowych i usługowych

Targi ELEKTROTECHNIKA łączą szkolenia i warsztaty z ekspozycjami firmowymi na terenie targowym.

Prezentacje w ramach konferencji i szkoleń dostępne są wyłącznie dla wystawców STREFY.

Firmy zainteresowane udziałem w Strefie i poprowadzeniem prezentacji w ramach konferencji i szkoleń prosimy o kontakt:

Krzysztof Soboński
e-mail: krzysztof.sobonski@agencjasoma.pl
tel.: +48 606 640 210