Szkolenia i warsztaty

Targom Elektrotechnika towarzyszy cykl  szkoleń i specjalistycznych warsztatów, organizowanych przy współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

 

W minionej edycji w warsztatach i szkoleniach łącznie wzięło udział 1.346 uczestników.

Spotkania skierowane są do projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru, producentów, instalatorów, służb eksploatacji operatorów energetycznych, audytorów energetycznych, kadry zarządzającej, służb eksploatacji i utrzymania ruchu w różnego rodzaju zakładach i spółdzielniach produkcyjnych, przedsiębiorców, pracowników urzędów gmin (miast) i starostw powiatowych, zarządców obiektów komunalnych, służb eksploatacji obiektów biurowych oraz obiektów magazynowych i centrów logistycznych, przedstawicieli działów inwestycji, przedstawicieli działów technicznych i bhp, przedstawicieli placówek oświatowych, przedstawicieli eksploratorów obiektów służby zdrowia, kierowników obiektów sportowych, deweloperów oraz studentów kierunków elektrotechnicznych.

Poniżej prezentujemy tematykę szkoleń, towarzyszących Targom Elektrotechnika

 

1. Spotkanie Jednostek Samorządu Terytorialnego poświęcone będzie gospodarce energetycznej w zakresie oświetlenia, OZE i elektromobilności na terenie miast i gmin

– Oświetlenie zewnętrzne i oświetlenie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych,
oświetlenie wewnętrzne obiektów zarządzanych przez JST
– Poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii
– Wykorzystanie IoT na terenie aglomeracji miejskich oraz zurbanizowanych obszarach
wiejskich z uwzględnieniem rozwiązań nie tylko z zakresu zarządzania energooszczędnym
oświetleniem LED, ale i zarządzania miejscami parkingowymi, odbiorem odpadów,
opomiarowaniem zużycia energii elektrycznej i wody, zbieraniem danych o zanieczysz-
czeniu powietrza, intensywności ruchu itp.
– Wykorzystanie pojazdów elektrycznych (także w służbach komunalnych) wraz z budową
i eksploatacją stacji oraz punktów do ładowania
Spotkanie składać się będzie z części plenarnej, części szkoleniowej w grupach roboczych oraz interaktywnych pokazów na terenie targowym.
W trakcie spotkania plenarnego tematy poprowadzą przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich i Związku Miast Polskich.

2. Skuteczna instalacja odgromowa – budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne
Szkolenie organizowane jest pod patronatem i we współpracy z Polskim Komitetem Ochrony Odgromowej SEP
– Zasady i wymagania dla instalacji odgromowej dla budynków mieszkalnych
– Oszacowanie ryzyka, dobór odpowiednich środków
– Jak prawidłowo dobrać środki ochrony, kontrola instalacji, studium przypadku

3. Skuteczna instalacja odgromowa – linie zasilające SN i nn, budynki przemysłowe, obiekty usługowo-biurowe i użyteczności publicznej z uwzględnieniem infrastruktury teletechnicznej
Szkolenie organizowane jest pod patronatem i we współpracy z Polskim Komitetem Ochrony Odgromowej SEP
– Wymagania dla ochrony odgromowej linii SN i nn oraz budynków przemysłowych,
biurowych i użyteczności publicznej
– Koordynacja instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej; przykłady doboru ochrony przeciwprzepięciowej w obiektach o różnym charakterze w tym serwerowni
– Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP

4. Obniżenie kosztów funkcjonowania budynków wielorodzinnych
Szkolenie organizowane jest pod patronatem i we współpracy z Narodową Agencją Poszanowania Energii i Fundacją Poszanowania Energii
– Modernizacja instalacji elektrycznych
– Smart Building
– Odzysk ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
– PV w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
– Instrumenty finansowe dla wsparcia inwestycji poprawienia efektywności energetycznej w
budynkach mieszkalnych

5. Obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi i urządzeń
Szkolenie organizowane jest pod patronatem i we współpracy z Narodową Agencją Poszanowania Energii i Fundacją Poszanowania Energii
– Obowiązkowy audyt energetyczny dużych przedsiębiorstw, nowelizacja ustawy o efektywności
energetycznej, systemy zarządzania energią ISO 50001
– Obniżenie kosztów prowadzenia produkcji – automatyzacja procesów produkcyjnych,
robotyzacja produkcji
– Dobór i instalowanie nowoczesnych rozwiązań układów automatyki przemysłowej, w tym
przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach środowiskowych i w strefach zagrożonych
wybuchem
– Bezpieczeństwo maszyn i wymagania bezpieczeństwa dla układów sterowania
– Zarządzanie energią elektryczną i innymi mediami
– Obniżenie kosztów stałych funkcjonowania budynków, magazynów i innej infrastruktury
– Przykłady działań poprawiających efektywność energetyczną w przemyśle
– Dezynfekcja pomieszczeń przemysłowych i magazynowych, kontrola dystansu, kontaktu,
zarządzanie przestrzenią, robotyzacja prac
– Nowe rozwiązania efektywności energetycznej w wybranych sektorach przemysłowych

6. Obniżenie kosztów funkcjonowania budynków biurowych i komercyjnych oraz prawidłowe zabezpieczenie urządzeń w nich pracujących
Szkolenie organizowane jest pod patronatem i we współpracy z Narodową Agencją Poszanowania Energii i Fundacją Poszanowania Energii
– Rozwiązania nowoczesnej instalacji elektrycznej
– Wewnętrzna budowa i konfiguracją urządzeń działających w systemach automatyki
budynkowej o złożonej strukturze instalacji
– Zasilanie gwarantowane
– Efektywne ekranowanie elektromagnetyczne
– Monitoring i kontrola dostępu
– Cyberbezpieczeństwo
– Technologie aktywnej dezynfekcji powietrza i powierzchni w tym systemów HVAC

7. Warsztaty BIM dla projektantów i architektów

8. Co nowego w oświetleniu
-Nowe wymagania dla opraw i źródeł światła
– Weryfikacja parametrów źródeł i opraw zgodnie z nowymi wymaganiami i korzyści z niej
wynikające
– Weryfikacja parametrów zasilaczy do opraw LED zgodnie z nowymi wymaganiami, czy
i dlaczego jest to bardzo istotne z punktu widzenia użytkownika?
– Najnowsze trendy w sterowaniu i konfiguracji zasilaczy w systemach LED
– Innowacyjne rozwiązania wraz z ich zastosowaniem do oświetlenia zewnętrznego
i wewnętrznego
– Oświetlenie do stref specjalnych i niebezpiecznych
– Oświetlenie ewakuacyjne – rozwiązania, wymagania i procedury weryfikacji
– Modernizacja oświetlenia – jak, kiedy, dlaczego?
– Inne, niż oszczędność energii cele modernizacji oświetlenia drogowego
– Nowe rozwiązania opraw ulicznych
– Co nowego w sterowaniu i zarządzaniu oświetleniem drogowym
– Czy opłaca się wykorzystywać zasoby OZE w oświetleniu drogowym? Przegląd najnowszych
rozwiązań, korzyści i ograniczenia
– Dlaczego warto wykonywać pomiary oświetlenia drogowego
– Zastosowanie nowych technologii do oświetlania pomieszczeń mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych
– Wpływ światła na widzenie, aktywność i zdrowie dzieci – prawidłowe oświetlenie szkół i obiektów edukacyjnych,
– Lampy bakterio i wirusobójcze – wymagania, rozwiązania, zastosowanie

9. Nowoczesne rozwiązania do budowy i modernizacji sieci teleinformatycznych zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych
– Instalacja okablowania strukturalnego do różnego rodzaju pomieszczeń i różnych
zastosowań
– Zawansowane rozwiązania np. do obiektów hotelowych
– Systemy telewizji przemysłowej CCTV
– Instalacje alarmowe i kontrola dostępu
– Telemedycyna
– Budowa zewnętrznych sieci szerokopasmowych
– Pomiary i testowanie sieci i urządzeń

10. Efektywność i bezpieczeństwo pracy instalacji fotowoltaicznych
– Dobór lokalizacji pod inwestycje OZE
– Dobór elementów i prawidłowe zabezpieczenie systemów fotowoltaicznych
– Konstrukcje wsporcze
– Skojarzone systemy ciepła i energii elektrycznej
– Panele fotowoltaiczne a bezpieczeństwo pożarowe budynków

11. Zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych
– Zasady eksploatacji
– Sprawdzanie instalacji elektrycznych
– Wykonywanie kontroli odbiorczych i okresowych instalacji
– Sprawdzanie instalacji oświetleniowych
– Prace w pobliżu i na urządzeniach elektrycznych
– Prace pod napięciem
– Ochrona przed łukiem elektrycznym

12. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe
– Systemy alarmowe, SAP i DSO
– Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
– System detekcji gazów
– Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
– Kontrola stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oraz zagrożenia pożarowego
i wybuchowego
– Urządzenia i systemy przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

13. Zmiany w prawie budowlanym i w rozporządzeniach okołobudowlanych