Tematyka 20. Targów Elektrotechnika

 

Targi Elektrotechnika to przestrzeń dla innowacji z obszaru elektrotechniki, elektryki, budownictwa i teletechniki, a także rozwiązań z zakresu elektromobilności.

 

Poniżej prezentujemy pełną tematykę Targów Elektrotechnika, które odbędą się w dniach 15 – 17 marca 2023.

 • Urządzenia rozdziału, przesyłu i transformacji energii elektrycznej nn i Sn
 • Urządzenia rozdzielcze i łączeniowe oraz zabezpieczania obwodów zasilających i odbiorczych
 • Aparatura zabezpieczająca, łączeniowa i rozłączeniowa
 • Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami i instalacje odgromowe
 • Sprzęt ochronny i zabezpieczający przy pracach pod napięciem
 • Automatyka i robotyka
 • Automatyka budynkowa i systemy inteligentnego budynku
 • Kable i przewody, oznaczniki, przepusty, złącza i izolacje
 • Osprzęt elektroinstalacyjny i narzędzia
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, obiektów i budowli
 • Urządzenia elektryczne do pracy w atmosferze wybuchowej
 • Systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacji
 • Urządzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne
 • Układy zasilania awaryjnego i gwarantowanego
 • Monitoring parametrów sieci zasilających i ocena jakości energii, kompensacja mocy biernej
 • Pozyskiwanie ciepła i prądu z odnawialnych źródeł energii, układy skojarzone, magazyny energii
 • Nowoczesne rozwiązania do budowy i modernizacji sieci teletechnicznej, umożliwiające dostęp do internetu, systemów telewizji satelitarnej i naziemnej
 • Systemy kontroli dostępu, ochrony mienia i monitoring
 • Pojazdy, napędy elektryczne i alternatywne, stacje do ładowania
 • Rozwiązania IoT na potrzeby miast, motoryzacji, przemysłu, służby zdrowia i potrzeb obywateli
 • Oprogramowanie w służbie cyberbezpieczeństwa
 • Technologie przyszłości na potrzeby przemysłu i budownictwa
 • Atestacja, badanie i certyfikacja wyrobów, doradztwo techniczne i finansowe
 • Inne

Zapraszamy do współpracy. Do  zobaczenia na Targach!

 

POBIERZ RAPORT 2022