Tematyka szkoleń Targów Elektrotechnika 2021

 

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką szkoleń, towarzyszących Targom Elektrotechnika 2021.

Jeśli Twoja firma zainteresowana jest udziałem w Targach i części szkoleniowej, skontaktuj się z nami. Zapraszamy do współpracy.

1. Rozdzielnice nn
1.1 Rozdzielnice nn w świetle przepisów; odpowiedzialność projektanta, producenta i prefabrykanta
1.2 Programy do projektowania
1.3 Przykładowe projekty
2. Rozbudowa starych sieci elektrycznych wedle przepisów
3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji elektrycznych
4. Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem
5. Kompensacja mocy biernej, regulatory mocy biernej – kompensacja mocy biernej pojemnościowej w sieciach
6. Miejskie sieci elektroenergetyczne
7. Prowadzenie prac pod napięciem – linie sn i nn
8. Uziemienie stacji SN i WN
9. Zasilanie gwarantowane
9.1 Zasilanie awaryjne, agregaty prądotwórcze, układy SZR
9.2 UPSy
10. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa budynków i ich wyposażenia
10.1 Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne
10.2 Budynki przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, budynki biurowe z uwzględnieniem infrastruktury teletechnicznej np. serwerowni
10.3 Koordynacja instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej
10.4 Ochrona odgromowa sieci nn
11. OZE
11.1 Pozyskiwanie ciepła i prądu z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, wodna, wiatrowa, geotermalna, hydrotermalna i aerotermalna)
11.2 Skojarzone systemy ciepła i energii elektrycznej
11.3 Dobór lokalizacji pod inwestycje OZE
11.4 Systemy OZE a efektywność energetyczna
11.5 Zmiany ustaw z zakresu efektywności energetycznej i OZE
11.6 Panele fotowoltaiczne a bezpieczeństwo pożarowe budynków
12. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji budynków
12.1 Instalacje OZE – sposoby wykorzystywania w zasobach spółdzielni mieszkaniowych
12.2 Działania energooszczędne w budynkach mieszkalnych i wielozadaniowych
12.3 Systemy obsługi redukcji zużycia mediów
12.4 Case studies projektów oszczędnościowych
13. Obowiązkowy audyt dla dużych przedsiębiorstw w roku 2021 zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, która weszła w życie 1 października 2016 roku
14. Audyt energetyczny połączony z warsztatem pomiarowym dla audytorów
15. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych
16. Zdalne odczyty liczników mediów
17. Automatyka i systemy inteligentnego budynku
17.1 Automatyka domowa
17.2 Automatyka budynków użyteczności publicznej
17.3 Automatyka obiektów komercyjnych
17.4 Automatyka w obiektach przemysłowych
18. Badania instalacji elektrycznych
18.1 Sprawdzanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia
18.2 Zakres wykonywania kontroli instalacji odbiorczych i okresowych zgodnie z PN-HD 60364- 6:2008
18.3 Sprawdzanie instalacji odgromowych
18.4 Pomiar rezystancji uziemienia
18.5 Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych
18.6 Przykładowe przeprowadzenie przeglądu budynku (rocznego i 5-letniego)
19. Instalacje teletechniczne dla budynków mieszkalnych
19.1 Techniczne zastosowanie urządzeń do monitoringu
19.2 Interferencje 5G+LTE+przeniesione kanały DVDT w przestrzeniach zbiorowego odbioru TV
19.3 Zagadnienia budowlane, techniczne i instalacyjne dotyczące sieci 5G
20. Pomiary instalacji teletechnicznych
20.1 Pomiary ochronne w sieciach IT
20.2 Pomiary instalacji monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego
21. Infrastruktura technologii 5G na terenie aglomeracji miejskiej
22. Cyberbezpieczeństwo
23. Oświetlenie terenów publicznych i obiektów użyteczności publicznej
24. Systemy sterowania oświetleniem publicznym
25. Iluminacja obiektów architektonicznych jako ważny element architektury miasta
26. Oświetlenie sklepów i obiektów komercyjnych
27. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
28. Innowacyjne rozwiązania w zakresie techniki świetlnej
29. Zastosowanie kamer termowizyjnych w przemyśle. Przykłady zastosowania kamer termowizyjnych
30. Wykorzystanie technologii przyszłości np. dronów, robotów etc.
31. Zmiany w ustawie prawo budowlane
32. Zmiany w rozporządzeniach okołobudowlanych