Warsztaty pomiarowe na Targach ELEKTROTECHNIKA 2020

 

Firma SONEL S.A., polski producent wysokiej klasy mierników i urządzeń pomiarowych, zaprasza na warsztaty pomiarowe, które odbędą się na Targach ELEKTROTECHNIKA 2020 w dniach 5-7 lutego.

 

Warsztaty organizowane są na stoisku firmy SONEL–A31 hala nr 4
Warsztaty są BEZPŁATNE i obejmują 4 sesje ćwiczebne.

 

     

Program i zakres warsztatów

 

1. Badania natężenia oświetlenia przyrządami z serii LXP

• Sprawdzenie higienicznych warunków oświetlenia
• Wyznaczanie pola działania
• Wyznaczanie wymaganego natężenia oświetlenia
• Wyznaczanie siatki pomiarowej

2. Badania ochronne instalacji elektrycznej miernikami rodziny MPI

• Pomiar impedancji pętli zwarcia
• Pomiar rezystancji izolacji
• Sprawdzenie wyłącznika różnicowoprądowego
• Sprawdzenie ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
• Pomiar rezystancji uziemienia

3. Badania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych testerami rodziny PAT

• Pomiar rezystancji przewodu ochronnego
• Pomiar rezystancji izolacji
• Pomiar czasu zadziałania wyłączników PRCD
• Pomiar prądów upływu
• Test przewodu IEC

4. Badania termowizyjne – praktyczne wskazówki przydatne dla użytkowników

• Analiza wpływu emisyjności obiektu na wynik pomiaru
• Analiza wpływu rozdzielczości termicznej na wynik pomiaru
• Analiza wpływu wartości temperatury otoczenia na wynik pomiaru

 

Harmonogram zapisów na warsztaty

5.02
11.00 – 12.00 Badania natężenia oświetlenia przyrządami z serii LXP
13.00 – 14.00 Badania ochronne instalacji elektrycznej miernikami rodziny MPI
15.00 – 16.00 Badania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych testerami rodziny PAT

6.02
11.00 – 12.00 Badania ochronne instalacji elektrycznej miernikami rodziny MPI
13.00 – 14.00 Badania natężenia oświetlenia przyrządami z serii LXP
15.00 – 16.00 Badania termowizyjne – praktyczne wskazówki przydatne dla użytkowników

7.02
11.00 – 12.00 Badania natężenia oświetlenia przyrządami z serii LXP
13.00 – 14.00 Badania ochronne instalacji elektrycznej miernikami rodziny MPI

Zapisy przyjmujemy drogą mailową na adres: elzbieta.dajer@agencjasoma.pl

 

Prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz wskazanie daty i godziny warsztatu.

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!