Strona wykorzystuje pliki cookies

Więcej o sposobie korzystania z nich znajdziesz w polityce plików cookies.

Wystawa Magazynów Energii, Efektywność Energetyczna
Wystawa Magazynów Energii, Efektywność Energetyczna na Targach Elektrotechnika 2025

Wystawa Magazynów Energii, Efektywność Energetyczna

Rozwój systemu energetycznego wymusza transformację oraz inwestycje w nowoczesne technologie zarówno po stronie wytwórców, jak i odbiorców energii elektrycznej. Próba ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz postęp gospodarczy powodują podwyższone zużycie energii elektrycznej przez większość krajów na świecie.

Zmiany w systemie energetycznym z modelu liniowego, gdzie źródła w postaci elektrowni o określonej mocy wytwórczej stanowią całość generacji i zaopatrują określonych odbiorców, na model energetyki rozproszonej z dużym udziałem OZE sprawia, że koniecznym elementem infrastruktury, który daje  możliwość zarządzania i gospodarowania energią, stają się magazyny energii i rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej.

 

                         

Na Międzynarodowych Targach Elektrotechnika, w ramach Wystawy Magazynów Energii, przybliżymy ten temat. Zaprezentowane zostaną rozwiązania dla zakładów przemysłowych, budynków, spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, samorządów lokalnych, gospodarstw rolnych i ogrodniczych, rozwiązania z dziedziny stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Tematyka Wystawy

1. Technologie magazynowania pozwalające na gromadzenie nadwyżek energii pochodzących z odnawialnych źródeł, takich jak fotowoltaika i wiatraki oraz służące do równoważenia obciążeń sieciowych w sieciach energetycznych:
– baterie
– akumulatory cieplne
– inne innowacyjne rozwiązania np. typu CAES
2. Systemy zarządzania energią i optymalizujące wykorzystanie zgromadzonej energii
3. Systemy pozwalające na integracje magazynów energii z różnymi źródłami
4. Technologie i rozwiązania z zakresu racjonalizacji zużycia energii

 

Szczegóły oferty i kontakt:

Firmy zainteresowane współpracą i szczegółami oferty zapraszamy do kontaktu:

Krzysztof Soboński: e-mail: krzysztof.sobonski@agencjasoma.pl , tel.: 606 640 210