Strona wykorzystuje pliki cookies

Więcej o sposobie korzystania z nich znajdziesz w polityce plików cookies.

Najlepsza Inwestycja Oświetleniowa 2023 Roku
Konkurs ma na celu nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych służących podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa mieszkańców, celom społecznym i komercyjnym.

Nowa edycja Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2023 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2023 Roku

Celem Konkursu promowanie i propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia zarówno w dużych jak i w małych społecznościach lokalnych oraz przyznanie nagród najlepszym.

Konkurs ma na celu promowanie i propagowanie aktywności inwestycyjnej
w zakresie oświetlenia zarówno w dużych jak i w małych społecznościach lokalnych oraz przyznanie nagród najlepszym.

Oceniane są inwestycje służące zarówno bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz mieszkańców jak i służące celom społecznym, kulturalnym, a także mające wpływ na rozwój działalności gospodarczej na terenie JST.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada b.r.

       

Inwestycje oświetleniowe mogą być zgłaszane zarówno przez Jednostki Samorządu Terytorialnego jak i przez inwestorów, biura projektowe, a także indywidualnych projektantów.
Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich, którzy w ostatnich dwóch latach przeprowadzili na swoim terenie inwestycje związane z oświetleniem.

Zgłaszane mogą być zarówno duże jak i małe, lokalne inwestycje. Komisja Konkursowa bierze pod uwagę wysiłek inwestycyjny w relacji do wielkości budżetu gminy (miasta) lub powiatu.

Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym do pobrania poniżej i  dostępny na www.pzpo.pl

Gala wręczenia nagród odbędzie się 31 stycznia 2024 r. na 31. Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2024 w Warszawie.

Dodatkowych informacji udziela biuro PZPO: 22/843-20-19, e-mail: biuro@pzpo.pl
Organizator Konkursu: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
Patronat honorowy: Związek Gmin Wiejskich RP.