Strona wykorzystuje pliki cookies

Więcej o sposobie korzystania z nich znajdziesz w polityce plików cookies.

Osobowość Roku 2023
Nagroda OSOBOWOŚĆ ROKU ma uhonorować działalność i aktywność osób fizycznych, które przyczyniły się do rozwoju branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej

Celem konkursu jest szeroka promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań, tak technicznych, jak i organizacyjnych oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce, sprawienie, aby nie były one anonimowe i mogły stanowić wzór do naśladowania dla innych.

Nagroda ma za zadanie uhonorowanie działalności osób fizycznych, które przyczyniły się do rozwoju branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej poprzez swoją działalność w obszarze nauki, przemysłu, usług, popularyzacji wiedzy a także prawa, normalizacji i kształtowania przedsiębiorczości w Polsce.

Tytuł ma charakter honorowy i nadawany jest corocznie osobom fizycznym w trzech kategoriach: nauka, gospodarka, otoczenie biznesu.

Tytuł ma charakter honorowy, nadawany corocznie osobom fizycznym, w trzech kategoriach:

  • Nauka
  • Gospodarka
  • Otoczenie Biznesu

Tytuł Osobowość roku 2023

Tytuł Osobowości Roku 2023 otrzymali:

 

w kategorii NAUKA – dr nauk technicznych Pani Joanna Ewa Ratajczak

w kategorii GOSPODARKA – Pan Zbigniew Winkiel

w kategorii OTOCZENIE BIZNESU – Pan Robert Składowski

 

 

 

Nominacje do nagrody OSOBOWOŚĆ ROKU 2023

Kapituła Konkursu, na podstawie zgłoszeń, które spełniały warunki formalne Regulaminu Konkursu, nominowała do nagrody OSOBOWOŚĆ ROKU 2023 w poszczególnych kategoriach, łącznie 6 osób, których działalność i osiągnięcia przedstawiono poniżej.

 

Kategoria NAUKA

Pani Joanna Ewa Ratajczak
doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki

Pani Joanna Ratajczak jest wicedyrektorem ds. Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Jest nauczycielem przedmiotów zawodowych w zawodach mechatronicznych, automatycznych, a jej wszystkie działania skoncentrowane są na kształceniu kolejnych pokoleń techników, konstruktorów i wynalazców. Dr inż. Joanna Ratajczak w 2008 r. ukończyła studia I i II stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej uzyskując tytuł zawodowy mgr inż., a w roku 2014 ukończyła studia doktoranckie „Nowoczesna inżynieria elektryczna i informacyjna”, uwieńczone uzyskaniem tytułu doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechniki. Uzyskała kompetencje pedagogiczne kończąc dodatkowo w 2012r. studia podyplomowe w obszarze przedmiotów politechnicznych na Politechnice Poznańskiej oraz w zakresie psychologii społecznej na Uniwersytecie SWPS. Aktualnie jest słuchczem studiów podyplomowych Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie – technik robotyk, realizowanych przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.
Dorobek publikacyjny Pani Joanny Ratajczak to autorstwo i współautorstwo 32 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym 14 publikacji autorskich (m.in. książka opublikowana przez Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, rozprawa doktorska, rozdział w monografii, czasopisma naukowe, materiały konferencji krajowych i zagranicznych).

 

Pan Tadeusz Knych

Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Knych od 2017 r. Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Specjalista w zakresie teorii przeróbki plastycznej metali oraz w zakresie projektowania i wdrażania technologii przetwórstwa metali nieżelaznych z wykorzystaniem procesów odlewania, przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej. Współautor kilkuset publikacji naukowych i kilkudziesięciu wdrożeń innowacyjnych wyrobów i technologii w branży metali nieżelaznych, a w szczególności w przemyśle kablowym, samochodowym i maszynowym.
Autor około 1000 publikacji, prac dla przemysłu, projektów, referatów. Autor lub współautor około 50 patentów, wdrożonych w kraju i za granicą dot. m.in. nowych technologii materiałowych i nowych wyrobów. Promotor 20 doktorów i około 200 wypromowanych absolwentów Wydziału Metali Nieżelaznych. Szeroko współpracuje z jednostkami naukowymi i przemysłowymi krajowymi oraz zagranicznymi m.in. z Niemiec, Włoch, USA, Finlandii, Szkocji, Hiszpanii, Meksyku.

Kategoria GOSPODARKA

 

Pan Zbigniew Winkiel

Inżynier elektryk automatyk, absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunek – automatyka, wcześniej Technikum Elektronicznego w Zduńskiej Woli. Karierę zawodową rozpoczął pracą w dziale Głównego Energetyka w Odlewni Żeliwa (największym wówczas zakładzie produkcyjnym) w Koluszkach. Przechodząc różne stopnie kariery zawodowej nabywał doświadczenia zarówno na stanowiskach robotniczych, następnie kierowniczych – Główny Energetyk, po czym został powołany na stanowisko Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju, później na stanowisko Dyrektora Naczelnego Zakładu.
W roku 1990 wraz z kilkoma wspólnikami utworzył prywatne przedsiębiorstwo „AGAT” Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach. Obecnie jest to znana i ceniona organizacja gospodarcza w sektorach energetycznym, naftowym, kolejowym i obronnym. Pan Zbigniew Winkiel od 33 lat jest Prezesem i Dyrektorem Naczelnym AGAT-u.
Pod kierownictwem Zbigniewa Winkiela firma „AGAT” S.A. stała się znaną i cenioną organizacją gospodarczą w sektorach energetycznym, naftowym, kolejowym i obronnym. Pan Zbigniew Winkiel swoją działalność zawodową skupia głównie na wyznaczaniu kierunków rozwoju firmy w oparciu o wnikliwą analizę rynku, nawiązywaniu i utrwalaniu współpracy z Inwestorami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się biorąc czynny udział w pracach organizacji i stowarzyszeń. Jest jednym z założycieli Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego (dzisiaj PSBE), w którym pełnił rolę Wiceprezesa i Prezesa, obecnie jest członkiem Rady Stowarzszenia. Jest również aktywnym członkiem Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Pan Maciej Zieliński

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Ekonomii w Warszawie. Od wielu lat związany z branżą telekomunikacyjną, w której osiąga na co dzień sukcesy zawodowe, poprzez zdobycie tytułu głównego specjalisty w firmie świadczącej usługi telekomunikacyjne, zajmując się obsługą kolokacji jak i relokacją sieci IT. Na swoim koncie ma relokacje serwerowni dużych podmiotów krajowych takich jak: Amrest, Home.pl, PLL LOT oraz poza granicami jak Panattoni Europe.
Ceniony za fachowość, koleżeństwo i wsparcie merytoryczne. Związany na co dzień z zespołem ASTA TEAM w prężnie działającej firmie ASTA Telekom Serwis Aneta Tokarska.
Maciej Zieliński poza pracą zawodową angażuje się charytatywnie na wielu płaszczyznach, co zostało dostrzeżone i docenione przez wiele organizacji społecznych oraz jednostki administracji samorządowej.

Pan Tomasz Krywult

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki z Wychowaniem Fizycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Częstochowie. Przedsiębiorca wywodzący się ze świata sportu, zawodowy siatkarz. Do branży oświetleniowej trafił za namową najbliższego otoczenia, poznając ją od podszewki w jednej z wiodących wówczas firm w Częstochowie. Przeszedł wszystkie etapy tworzenia produktu, od procesu kreowania wyrobu poprzez design, po produkt finalny.
Wykorzystując zdobyte w ten sposób doświadcze- nie, w 2013 r. założył własną firmę oświetleniową. W ciągu 10 lat stworzył znaną w Polsce i na świecie markę TK Lighting.

Filozofią TK Lighting jest tworzenie trwałych produktów, w których forma i funkcja doskonale się uzupełniają. Tomasz Krywult i jego firma tworzą zaawansowane technologicznie wyroby. Jego celem jest to, by projekt oraz konstrukcja pozwalała użytkownikowi cieszyć się oprawami oświetleniowymi przez długie lata, a sama konstrukcyjna umożliwiała łatwy demontaż po zakończeniu okresu eksplo-atacji. Tomasz Krywult pilnuje by w wyrobach TK Lighting stosowane były szlachetne i nadające się do recyklingu materiały: aluminium, stal i szkło. Zastosowanie plastiku zostało ograniczone, stosuje się go tylko tam, gdzie jest to naprawdę niezbędne. Firma współpracuje z największymi polskimi sieciami handlowymi. Jest obecna zarówno na ranku europejskim jak i w USA, Kanadzie, Brazylii, Korei Południowej, Francji, Holandii. Posiada także klientów w Afryce i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

 

Kategoria OTOCZENIE BIZNESU

Pan Robert Składowski

Przedsiębiorca oraz aktywny działacz na rzecz poprawy warunków polskich przedsiębiorców.
Właściciel firmy Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. Inicjator, założyciel i Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, której celem jest zbudowanie silnej reprezentacji sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), adekwatnej do roli tego sektora w polskiej gospodarce, jak również rozwój i propagowanie samorządu gospodarczego w Polsce. Członek Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług. Pan Robert Składowski jest również pomysłodawcą i inicjatorem wielu cenionych projektów organizowanych na rzecz promowania polskiej przedsiębiorczości.
Od wielu lat organizuje Wielką Galę Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki oraz Wielką Galę Polska Przedsiębiorczość. Został uhonorowany Odznaką Honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej przyznaną w roku 2015 przez Ministra Gospodarki oraz Medalem „Zasłużony dla Cechu” nadanym przez Zarząd Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów.