Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA

 

Targi ELEKTROTECHNIKA przeznaczone są dla producentów i dystrybutorów sprzętu niskiego i średniego napięcia, systemów alarmowych i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach. Miejscem Targów jest Centrum Wystawiennicze EXPO XXI w Warszawie. Równolegle z Targami ELEKTROTECHNIKA odbywają się Targi ŚWIATŁO (www.lightfair.pl).

 

TEMATYKA TARGÓW
 • systemy ochrony oraz aparatura zabezpieczająca, łączeniowa i rozłączeniowa
 • kable i przewody, oznaczniki, przepusty, złącza, izolacje
 • osprzęt elektroinstalacyjny
 • urządzenia rozdziału, przetwarzania i transformacji energii elektrycznej oraz kompensacji mocy biernej
 • transformatory i szynoprzewody
 • automatyka domowa i systemy inteligentnego budynku
 • systemy zasilające i sterujące, systemy zasilania gwarantowanego,
 • aparatura oraz urządzenia i systemy pomiarowe
 • odnawialne źródła energii
 • rozwiązania z zakresu teletechniki
 • pojazdy elektryczne, napędy elektryczne
 • oprogramowanie
 • inne

Swoją popularność Targi ELEKTROTECHNIKA zawdzięczają specjalnej formule łączącej warsztaty i szkolenia dla specjalistów z prezentacją sprzętu i najnowszych technologii stosowanych w branży elektrotechnicznej i budownictwie.

Co nas odróżnia od innych imprez targowych?

 • szkoleniowo-wystawowy charakter Targów
 • możliwość poprowadzenia wykładów szkoleniowych, zarówno przez dużych graczy rynkowych, jak i mniejsze firmy posiadające innowacyjne rozwiązania
 • wyselekcjonowany charakter odwiedzających:  osoby odpowiadające za inwestycje w budownictwie przemysłowym i biurowym, osoby odpowiedzialne za inwestycje publiczne i samorządowe, deweloperzy,  wyższa kadra dozoru technicznego

Targom towarzyszą liczne konferencje, szkolenia i warsztaty przeznaczone dla instalatorów, inżynierów elektryków, projektantów. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem będzie cykl szkoleń dla inżynierów elektryków organizowany wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

Targi ELEKTROTECHNIKA połączone są z kilkunastoma konferencjami, warsztatami i szkoleniami skierowanymi do inżynierów budownictwa, inżynierów elektryków, inspektorów nadzoru, instalatorów, a także inwestorów i deweloperów.
Równolegle z Targami odbywa się Wystawa TELETECHNIKA, skupiająca wszystkie specjalności teletechniczne i teleinformacyjne.

TEMATYKA TARGÓW ELEKTROTECHNIKA

 • systemy ochrony oraz aparatura zabezpieczająca, łączeniowa i rozłączeniowa
 • kable i przewody, oznaczniki, przepusty, złącza, izolacje
 • automatyka budynkowa
 • urządzenia rozdziału energii
 • systemy zasilające i sterujące, aparatura i systemy pomiarowe
 • systemy inteligentnego budynku
 • oze
 • inne

Targi ELEKTROTECHNIKA skierowane są do:

 

 • instalatorów
 • inspektorów nadzoru
 • inwestorów odpowiadających za inwestycje w budownictwie biurowym i mieszkaniowym
 • deweloperów
 • producentów i dystrybutorów
 • przedstawicieli władz samorządowych
 • przedstawicieli hurtu i dystrybucji