osobowosc roku ikona

Zapraszamy do udziału w Konkursie na osobowość roku 2018

 

Szybki rozwój gospodarczy Polski w ostatnich latach związany jest z wprowadzaniem nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Szybko wdrażamy i korzystamy z nowych, innowacyjnych rozwiązań zapominając o tych, którzy przyczynili do ich wynalezienia, zastosowania i upowszechnienia.

Celem konkursu jest szeroka promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań, tak technicznych, jak i organizacyjnych oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce, sprawienie, aby nie były one anonimowe i mogły stanowić wzór do naśladowania dla innych.