Strona wykorzystuje pliki cookies

Więcej o sposobie korzystania z nich znajdziesz w polityce plików cookies.

Światło i Elektrotechnika dla Samorządów
Spotkanie dotyczące gospodarki energetycznej w zakresie OZE, oświetlenia i elektromobilności na terenie miast i gmin i w tym kontekście sposobom istotnego obniżenia kosztów energii elektrycznej wydatkowanej na cele własne gminy.

„ŚWIATŁO i ELEKTROTECHNIKA dla Samorządów” na 21. Międzynarodowych Targach Elektrotechnika 2024

Związek Gmin Wiejskich RP współorganizuje na Targach, już po raz czwarty, wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich, spotkanie przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego „ŚWIATŁO i ELEKTROTECHNIKA dla Samorządów”. Poświęcone ono będzie gospodarce energetycznej w zakresie OZE, oświetlenia i elektromobilności na terenie miast i gmin i w tym kontekście sposobom istotnego obniżenia kosztów energii elektrycznej wydatkowanej na cele własne gminy.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym burmistrzów i wójtów z terenu całej Polski.

Jak Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą obniżyć wydatki związane z energią elektryczną? Jak dobrze skonfigurować instalację OZE? Co nowego w oświetlaniu ulicznym i drogowym?

Na te i inne bardzo ważne pytania będziemy się starali odpowiedzieć w trakcie spotkań „Światło i Elektrotechnika dla Samorządów”, które organizujemy w dniach 31 stycznia – 2 lutego 2024 r. w ramach Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2024 i Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2024.

Spotkanie poświęcone będzie sposobom oszczędności energii w mieście i gminie oraz popularyzacji najlepszych zrealizowanych projektów i ich upowszechnienia.

Celem spotkania jest dostarczenie kompendium praktycznej wiedzy o rozwiązaniach wraz z konkretnymi wskazówkami na temat możliwości i zakresu ich zastosowania.

Nie damy Państwu genialnych, gotowych rozwiązań, które rozwiążą wszystkie problemy związane z oszczędnością energii.

Gwarantujemy jednak, że dostarczymy niezbędną wiedzę i rekomendacje, które pozwolą Wam na dokonanie dobrych wyborów, rozeznanie się w ofertach, ustrzeże Was przed popełnianiem błędów.

Spotkanie zakończy uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto Roku 2023 oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową Roku 2023.

Wszyscy pamiętamy jak szerokim echem odbiły się warszawskie inwestycje oświetleniowe, których wykonawcą była polska firma LUG. Prezes LUG  za tę właśnie realizację odebrał podczas ostatniej edycji Targów Nagrodę Główną za Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2022 roku.

Konkurs ma na celu promowanie i propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia zarówno w dużych jak i w małych społecznościach lokalnych oraz przyznanie nagród najlepszym.

W tym roku nagrodzona została gmina Korycin. Dobre, ale i często niekonwencjonalne oświetlenie ma bardzo istotny wpływ na życie mniejszych społeczności lokalnych. Musimy o tym pamiętać i podnosić ten temat nawet w czasie dużych oszczędności energii elektrycznej.

W Konkursie oceniane są inwestycje służące zarówno bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz mieszkańców jak i służące celom społecznym, kulturalnym, a także mające wpływ na rozwój działalności gospodarczej na terenie JST.

Inwestycje oświetleniowe mogą być zgłaszane zarówno przez Jednostki Samorządu Terytorialnego jak i przez inwestorów, biura projektowe, a także przez dostawców sprzętu oświetleniowego.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli władz gmin i powiatów oraz przedstawicieli jednostek podległych samorządom do udziału w spotkaniu ŚWIATŁO I ELEKTROTECHNIKA DLA SAMORZĄDÓW

Leszek Świętalski, Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Cel spotkania:

Dostarczenie kompendium wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach wraz z konkretnymi wskazówkami na temat możliwości i zakresu ich zastosowania oraz analizą konkretnych przykładów ich realizacji.
Przekazanie niezbędnych informacji do przeprowadzenia racjonalnej i uzasadnionej modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego, mającej na celu lepszą jakość i oszczędność nakładów na inwestycje i eksploatację oraz do podjęcia działań w zakresie nowych inwestycji.


Pokazanie możliwości osiągnięcia znaczących oszczędności energii elektrycznej oraz możliwości racjonalizacji jej zużycia.
Przedstawienie rozwiązań dających wymierną poprawę jakości powietrza.
„ŚWIATŁO i ELEKTROTECHNIKA dla Samorządów” organizowane jest we współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie sesji, prezentacje merytoryczne prowadzili przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich oraz Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich.

Spotkania organizowane we współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Inicjatywa zorganizowania takiej strefy wyszła ze środowiska jednostek samorządu terytorialnego, które chcą pozyskać niezbędną wiedzę, jak również informacje potrzebne do przeprowadzenia planowanych inwestycji, a jest w tym zakresie do zrobienia bardzo wiele. Ponad 70% polskich miast i miasteczek planuje inwestycje z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego. Przyspieszenie działań w tym kierunku spowodowane jest nie tylko wysokimi kosztami, ale też przewidywanym znacznym wzrostem cen energii.

Korzyści z udziału:

  • poznanie konkretnych rozwiązań z zakresu sterowania i IoT,
  • sprawdzenie działania, zapoznanie się z możliwościami i zakresem programowania, odczytywania i przesyłania danych oraz weryfikacji wyników.