Strona wykorzystuje pliki cookies

Więcej o sposobie korzystania z nich znajdziesz w polityce plików cookies.

Oszczędności w samorządach dzięki zaawansowanej technologii IoT

„ŚWIATŁO i ELEKTROTECHNIKA dla Samorządów” na 20. Międzynarodowych Targach Elektrotechnika 2023

Związek Gmin Wiejskich RP organizuje na Targach, już po raz drugi, wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich, spotkanie przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego „ŚWIATŁO i ELEKTROTECHNIKA dla Samorządów”. Poświęcone ono będzie m.in. gospodarce energetycznej w zakresie IoT, OZE, oświetlenia i elektromobilności na terenie miast i gmin i w tym kontekście sposobom istotnego obniżenia kosztów energii elektrycznej wydatkowanej na cele własne gminy. Spotkanie zgromadzi przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym burmistrzów i wójtów z terenu całej Polski.

” Kilkusetprocentowe podwyżki cen prądu i gazu powodują, że samorządy muszą szukać oszczędności. Szukając tych oszczędności można pójść najprostszą drogą przerzucając część wydatków na mieszkańców lub np. wygaszając oświetlenie uliczne w porze nocnej i rezygnując z iluminacji obiektów publicznych. Można też, myśląc o redukcji kosztów sięgnąć po nowe technologie.

W pierwszym przypadku obetniemy, co prawda koszty, ale czy równocześnie nie ograniczymy np. napływu turystów, czy też nie wpłyniemy na atrakcyjność postrzegania danej miejscowości przez inwestorów, nie mówiąc o pogorszeniu warunków życia mieszkańców?
I tu wychodzi nam naprzeciw Internet rzeczy (IoT) i inteligentne opomiarowanie, które nie tylko daje oszczędność energii, ale i oszczędność środków, przy równoczesnym zwiększeniu efektywności działania służb i podmiotów zarządzanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Prawidłowe wdrożenie tych rozwiązań bardzo szybko odczuwane jest przez wszystkich. Aby było to możliwe, konieczne są oczywiście działania władz samorządowych. Musi je jednak poprzedzać nie tylko wiedza i zrozumienie tematu, ale i analiza już zrealizowanych i funkcjonujących przedsięwzięć tak, aby można było wdrożyć rozwiązania, które rzeczywiście zmniejszą i zoptymalizują koszty oraz zasoby pracy ludzi i sprzętu w sposób, jaki do tej pory nie był możliwy.

Celowi temu służą spotkania „Światło i Elektrotechnika dla Samorządów”. Organizujemy je, po raz drugi, w dniach 15-17 marca 2023 r. w ramach Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2023 i Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2023.”

Serdecznie Zapraszam!

Leszek Świętalski, Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Korzyści z udziału:

Zapraszamy do udziału i współpracy!

Zobacz ofertę