Strona wykorzystuje pliki cookies

Więcej o sposobie korzystania z nich znajdziesz w polityce plików cookies.

Szkolenia

Targom Elektrotechnika towarzyszy cykl szkoleń i specjalistycznych warsztatów, organizowanych przy współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

Szkolenia

Szkolenia skierowane są do szerokiego kręgu odbiorców związanych z energetyką, budownictwem i przemysłem oraz do Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Rejestracja na szkolenia
Szkoleniowo - pokazowy charakter Targów

Specyfiką Targów ELEKTROTECHNIKA jest ich pokazowo-szkoleniowy charakter. Targom towarzyszy kilkanaście specjalistycznych szkoleń i praktycznych warsztatów.

Ich zakres został specjalnie dostosowany do potrzeb:
• producentów, dystrybutorów i sprzedawców
• projektantów
• architektów
• inspektorów nadzoru
• kierowników robót
• instalatorów i wykonawców robót
• osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń i sieci w przemyśle oraz energetyce
• osób odpowiedzialnych za gospodarkę energetyczną na terenie miast i gmin

Proponowana tematyka szkoleń, seminariów i konferencji:

 • ŚWIATŁO i ELEKTROTECHNIKA DLA SAMORZĄDÓW
  Szkolenie dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) z zakresu gospodarki energetycznej, oświetlenia, OZE i elektromobilności
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Trandy w Ochronie Odgromowej i Przepięciowej”. Organizator Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP
 • Innowacyjne rozwiązania elektroenergetyczne – praktyczna wiedza o nowych rozwiązaniach
 • Kontrola stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia
 • DZIEŃ ELEKTRYKI POLSKIEJ ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich
 • Mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz sposoby magazynowania energii elektrycznej
 • Zapewnienie pewności zasilania
 • Szkolenie dla studentów uczelni technicznych
  Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych
  Szkolenie organizowane z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Obniżenie kosztów funkcjonowania budynków wielorodzinnych
 • Obniżenie kosztów funkcjonowania zakładów produkcyjnych
 • Automatyka dla przemysłu i energetyki oraz systemy sterowania w firmie, budynku i u Kowalskiego
 • Zasady projektowania i przygotowania do produkcji obwodów drukowanych
 • Obniżenie kosztów funkcjonowania budynków biurowych
  i komercyjnych oraz prawidłowe zabezpieczenie urządzeń w nich pracujących
 • Co nowego w oświetleniu i pompach ciepła: innowacyjne i premierowe rozwiązania 2024, najnowsze wymagania, konieczne badania.
  Kompendium wiedzy dla producenta, dystrybutora, projektanta i użytkownika
  Szkolenie organizowane we współpracy z Ośrodkiem Badawczo Rozwojowym RCC Sp. z o.o.
 • Nowoczesne rozwiązania do budowy i modernizacji sieci teleinformatycznych wewnętrznych, jak i zewnętrznych
 • Efektywność, wydajność oraz bezpieczeństwo pracy instalacji OZE
 • Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i dobór nowoczesnych zabezpieczeń elektroenergetycznych. Szkolenie organizowane przy współpracy Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
 • SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE „Nowe wyzwania w obszarze elektryki, wynikające z obowiązujących aktów normatywnych”
 • Zmiany w prawie budowlanym i w rozporządzeniach okołobudowlanych

 

Pełna tematyka szkoleń dostępna TUTAJ

 

Partnerzy szkoleń: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Związek Gmin Wiejskich, Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego.

Najczęściej zadawane pytania

Czy należy się rejestrować na szkolenia i warsztaty, czy wstęp jest wolny?

Na szkolenia i warsztaty każdy z uczestników musi się zarejestrować, rejestracja na warsztaty i szkolenia zostanie uruchomiona na początku 2023 roku

Kto może być uczestnikiem warsztatów i szkoleń?

Zakres tematyczny warsztatów i szkoleń skierowany jest do profesjonalistów z branży

Jaki jest program szkoleń i warsztatów

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką szkoleń, szczegółowy program warsztatów i szkoleń niebawem

Czy podczas wykładów są miejsca siedzące?

Tak, w czasie wykładów są miejsca siedzące

Czy trzeba być wystawcą, aby prezentować swoją ofertę na szkoleniu?

Tak, w czasie szkoleń i warsztatów prelegentami są Wystawcy oraz zaproszeni eksperci

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z Nami!

22 649 76 69 lub 22 649 76 71

office@elektroinstalacje.pl